Welkom

Als ambulant begeleider help en ondersteun ik bij problemen op allerlei leefgebieden. Ik bezoek de cliënten in de thuissituatie en ga, daar waar nodig, met ze mee naar andere hulpverleners/instanties.

 

Een belangrijk doel is dat cliënten, met behulp van de begeleiding (weer) zo zelfstandig mogelijk verder kunnen. Samen stellen we een begeleidingsplan op, met haalbare doelen.

 

Tussentijds evalueren we dit plan en daar waar nodig stellen we het bij. Soms is het nodig dat ik overleg met andere zorgaanbieders of –verleners, daarvoor teken je een toestemmingsverklaring. Zonder deze toestemming mag ik geen informatie uitwisselen.


Hulpvragen kunnen liggen bij de volgende gebieden:

  • Financiën

  • Dagbesteding

 • • Huisvesting
 • • Geestelijke gezondheid
 • • Lichamelijke gezondheid
 • • Huiselijke relaties
 • • Verslaving
 • • Activiteiten in het dagelijks leven
 • • Sociaal netwerk
 • • Maatschappelijke participatie
 • • Justitie
 • • Contacten met instanties