Begeleiding

Voordat de begeleiding kan worden gestart, wordt er contact met u opgenomen, met de verwijzer, uw familie en eventueel overige zorgverleners.
De begeleiding kan snel worden opgepakt. De begeleider zorgt ervoor dat er naar u geluisterd wordt en dat er gekeken wordt naar uw mogelijkheden voor de toekomst. De oplossingen worden samen gemaakt, zodat u inspraak heeft en wordt behandeld zoals u dat graag wenst. De begeleider komt bij u thuis waardoor er wordt gewerkt binnen een vertrouwde omgeving en er kan worden samengewerkt met uw directe sociale netwerk. In samenspraak wordt een begeleidingsplan opgesteld en er worden doelen gesteld waar naartoe kan worden gewerkt.


Kwaliteiten en mogelijkheden staan voorop in het begeleidingsproces. De relatie tussen u en uw begeleider is vertrouwd, respectvol en gelijkwaardig. Ook flexibiliteit is een kenmerk van de begeleiding. Bij individuele begeleiding staan het je eigen maken van algemene dagelijkse vaardigheden en zelfredzaamheid centraal.


Begeleiding is bedoeld voor iedereen van 27 jaar of ouder vanuit de WMO voorziening. De begeleider helpt en ondersteunt bij het aanvragen van de WMO-indicatie bij de betreffende gemeente.