Eigen bijdrage

Wanneer je vanuit de WMO hulp en ondersteuning ontvangt, betaal je een eigen bijdrage aan het CAK.
De eigen bijdrage bedraagt maximaal 19 euro per maand, maar kan ook lager uitvallen. Gemeenten leveren hiervoor de klantgegevens aan bij het CAK.

Voor verdere informatie kun je kijken op de site www.hetcak.nl of bellen met 0800-1925

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de website www.macobe.nu onder het kopje contact.
•             Er kan telefonisch contact worden opgenomen met Macobe via 0031 6 49271087
•             U kunt een e-mail sturen naar info@macobe.nu
Na het aanmelden wordt u ingepland voor een intake gesprek. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald of u in aanmerking kunt komen voor begeleiding. Hierna wordt de gemeente ingelicht. Zij komen op gesprek en in samenspraak met hen wordt bekeken op welke leefgebieden hulp nodig is. Wanneer er voor begeleiding wordt gekozen vanuit de gemeente, wordt er een WMO-indicatie voor individuele begeleiding afgegeven. De gemeente bespreekt met u hoeveel uur zorg er nodig is.

 

 

Klachtenprocedure

Macobe is aangesloten bij klachtenportaal Zorg en via hen loopt de klachtenprocedure. Natuurlijk streeft de begeleider er naar om bij onvrede te zoeken naar een oplossing. Soms zijn er onoverkomelijke situaties die kunnen leiden tot een klacht. De begeleider neemt ten allen tijden de klacht in behandeling en indien er samen geen oplossing gevonden wordt, kan er een klachtenformulier ingevuld worden. Dit wordt dan in behandeling genomen door klachtenportaal Zorg. klik hier voor de website www.klachtenportaalzorg.nl